Quy định về ký gửi hàng

Quy định về ký gửi hàng

Quy định về ký gửi hàng chúng tôi chỉ nhận hàng ký gửi khi lượng hàng tạp đủ nhiều. Trường hợp những kiện hàng của Quý khách không thực hiện theo đúng quy trình ký gửi như ghi sai mã hàng, để thông tin sai… Khi xảy ra rủi ro như mất hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Quy định về ký gửi hàng
Quy định về ký gửi hàng

Chú ý số 1: Do yêu cầu về luật pháp & bảo quản hàng hóa nên quy định về ký gửi hàng của Hồng Khánh không nhận đặt hàng cũng như vận chuyển các mặt hàng sau:

 1. Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự  (súng , đạn, đao , kiếm , dao kéo, ống ngắm,….)

2. Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.

3. Sinh vật sống.

4. Các loại xuất bản phẩm cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam.

 

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, BỒI THƯỜNG VỚI HÀNG KÝ GỬI:

– Do chúng tôi không trực tiếp giao dịch với nhà cung cấp của Quý khách, cũng không cung cấp dịch vụ kiểm hàng cho các đơn hàng ký gửi. Hàng hóa của Quý khách được Nhà cung cấp vận chuyển đến, chúng tôi chỉ nhận hàng theo số kiện Quý khách đã kê khai. Vì vậy chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với tình trạng hư hỏng hàng hoá, tính chính xác của hàng hóa trước khi đến với kho của chúng tôi.

– Nếu quý khách dùng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, trường hợp xảy ra mất hàng hóa do Hồng Khánh hoặc do các yếu tố khách quan khác, chúng tôi sẽ bồi thường 50%-100% giá trị hàng hóa mà các bạn kê khai. Phí bảo hiểm hàng hóa là 5%-10% trên tổng giá trị đơn hàng. Chúng tôi khuyến khích khách hàng sử dụng thêm dịch vụ này, để giảm thiểu rủi ro tối đa.

Ví dụ: Đơn hàng của quý khách là 10.000.000đ. Nếu quý khách mua thêm phí bảo hiểm hàng hóa 5% (tức là 500.000đ), nếu xảy ra tình trạng thất lạc mất hàng hóa, hàng hóa hỏng, thì Hồng Khánh sẽ đền bù 5.000.000đ.

– Nếu quý khách không dùng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, trường hợp xảy ra mất hàng hóa, thất lạc hàng hóa do Hồng Khánh hoặc các yếu tố khách quan khác, chúng tôi sẽ bồi thường cho Quý khách gấp 3 lần số tiền vận chuyển của đơn hàng đó.

Lưu ý: Hồng Khánh có quyền xác minh lại chính xác giá trị đơn hàng khi xảy ra tranh chấp. Nếu giá trị hàng hóa mà quý khách kê khai cao hơn giá trị thực tế, chúng tôi sẽ không chấp nhận đền bù thiệt hại.

Thông tin liên hệ: